تامین قطعات و تجهیزات

مدیریت زنجیره تامین، شامل خرید، بازرسی، کنترل کیفی و حمل قطعات و تجهیزات مورد نیاز در صنایع ریلی، نیروگاهی، معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی


طراحی و ساخت

دانش فنی به همراه مهارت در ساخت و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب، ساخته های فونیکس را بی رقیب می کندمحصولات برترتعمیر و بازسازی

مهارت و تجربه تعمیرات و کیفیت بازسازی با قطعات اصلی را با فونکیس تجربه کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیزات تعمیر سیلندر هیدرولیک