رینگ روغن کمپرسور GD

Brass Oil Ring - GD Compressor

طراحی و ساخت قالب ریخته گری

ماشینکاری

عملیات حرارتی ترک سنجی

بررسی ابعادی و وزنی