پره توربین بخار

Blade - Steam Turbine
طراحی و ساخت قالب فورج
عملیات حرارتی
ماشینکاری با فرز 5 محوره
پوشش دهی
ترک سنجی قطعه به روش RT
بررسی ابعادی و وزنی

مواد     403cb-Esr

وزن     11.25 کیلوگرم

ارتفاع   176 میلیمتر

عرض  114.8 میلیمتر

طول   866 میلیمتر