بازسازی قطعات و تجهیزات دوار

بازسازی قطعات و تجهیزات دوار

بازسازی کامل انواع تجهیزات و قطعات دوار شامل: Wheel Blowers, Impellers, Turbin Blades

در طی فرایند بازسازی موارد زیر، توسط گروه مهندسی فونیکس انجام می‌گیرد:

  • - بررسی ابعادی پره‌های سمت توربین
  • - ترک سنجی پره‌ها
  • - تعویض پره‌های معیوب
  • تعویض و بالانس شفت
  • - بازسازی ایمپلر