بازسازی کمپرسور

بازسازی کامل انواع کمپرسورهای اسکرو و پیستونی شامل: Gardner Denver, Ingersoll-Rand, Atlas Copco, Wabco, Champion

مجموعه فعالیتها جهت بازسازی انواع کمپرسورهای اسکرو و پیستونی موارد زیر را شامل می‌شود:

۱- طراحی و ساخت قطعات از قبیل پیستون، شاتون، میل لنگ، لاینر ، سوپاپ و نیز برخی از قطعات مصرفی با استفاده از مستندات و نقشه‌های ساخت شرکت‌های اصلی سازنده و یا مهندسی معکوس

۲- بازسازی قطعات پیچیده و بحرانی شامل میل لنگ، بلوکه کمپرسور، بازسازي لاینر کمپرسور و انجام تست‌های بدون تخریب برای بررسی تعیین نوع خرابی

۳- استفاده از قطعات Geniune و OEM که از مزیت‌های رقابتی این شرکت در بازسازی انواع کمپرسورها بوده که موجب بالا رفتن عمر کمپرسور و کاهش تعداد خرابی‌ها خواهد شد